Naši pedagogové se ve dnech 7. – 14. 3. 2020 zúčastnili zahraniční stáže ve státě Malta, kde poznávali školský systém.

Jednou z navštívených škol byla Gateway School of English ve městě San Gvann, kterou navštívili Mgr. Vladimír Dohnálek a Mgr. Zdeňka Hamtilová.

Touto soukromou jazykovou školou Gateway School of English provedl učitele sám ředitel. Škola a její sousední ubytovací rezidence se nacházejí
v malebné rezidenční čtvrti města San Gwann, panuje zde klidná a uvolněná atmosféra.

Všechny učebny školy jsou vybavené audiovizuální technikou a většina učeben i interaktivními tabulemi využívajícími nejmodernější digitální kursové materiály, samozřejmostí je dobře zásobená knihovna.

Gateway School of English

Na škole Gateway se setkávají studenti z celého světa. Výuka anglického jazyka na Gateway School of English je vedena vysoce kvalifikovanými a
zkušenými učiteli, kteří jsou všichni rodilí mluvčí angličtiny. K dobré atmosféře přispívá rodinné prostředí malé školy a žákům je věnována maximální individuální pozornost.

Gateway poskytuje všechny úrovně kurzů obecné angličtiny, obchodní a odborné angličtiny, konverzaci v angličtině jako součást intenzivního kurzu anglického jazyka. Dále na škole probíhají přípravné kurzy na zkoušky – hlavně Cambridge ESOL , zkoušky IELTS a TOEFLiBT, také kurzy pro rodiče a děti (rodinné kurzy), kurzy pro učitele způsobilé pro Erasmus,
programy English Plus (sport, kultura, historie…), Junior Programy
pro studenty ve věku od 11 do 17 let.

Učitelé na Gateway jsou laskavými komunikátory a učí vždy podle metodiky, která je pro potřeby studenta nejvhodnější, všichni učitelé na Gateway vyučovali mnoho let angličtinu jako cizí jazyk na Maltě i v zahraničí, jejich rozsáhlá mezinárodní zkušenost zaručuje špičkové porozumění potřebám a problémům studentů studujících jiný jazyk, než je jejich vlastní, pedagogové jsou schopni oslovit studenty a přimět je, aby se cítili jako doma bez ohledu na
kulturní rozdíly a počáteční úroveň jazykové znalosti angličtiny.

Studenti Gateway jsou z celého světa, ve škole je vždy minimálně osm různých národností, a tak si žáci mohou procvičovat anglický jazyk mluvením a interakcí s vrstevníky z celého světa.

Prezentace vlastních dojmů ostatním pedagogům ve škole

I z návštěvy této školy odjížděli učitelé plní inspirace a nových zkušeností, o které se podělili s ostatními kolegy ve škole.