Naši pedagogové se ve dnech 7. – 14. 3. 2020 zúčastnili zahraniční stáže ve státě Malta, kde poznávali školský systém.

Jednou z navštívených škol byla St. Patrick´s Salesian School, St. John Bosco, Tas-Sliema, SLM 1925, kterou navštívili Ing. Pavel Pščolka a Roman Hráček.

Setkání s asistentkou pedagoga

Tato církevní, převážně chlapecká škola, se specializuje na výuku žáků s problematickým chováním a žáky s odlišným mateřským jazykem. Jak již bylo zmíněno, vzdělávají se zde převážně chlapci ve věku 11 až 16 let.

Převážně většina žáků má poruchu učení nebo jazykovou bariérou. Žáci bydlí přímo ve škole, kde bydlí s „tetou“ a dalšími (někde až 8) spolužáky. Výuka probíhá po velmi malých skupinách, pomalým tempem a s nutným individuálním přístupem, což napomáhá k úspěchu každého žáka.

Prezentace před ostatními pedagogy

I tato škola byla velmi inspirující a pedagogové odjížděli plní dojmů a další inspirace pro výuku v českém prostředí.