Naši pedagogové se ve dnech 7. – 14. 3. 2020 zúčastnili zahraniční stáže ve státě Malta, kde poznávali školský systém.

Jednou z navštívených škol byla National Sport School ve městě Pembroke, kterou navštívila Mgr. Veronika Podhajská a Karolína Seifertová.

Výzdoba ve třídě, kterou tvořili sami žáci

Tato škola se vyznačuje především tím, že se zaměřuje na sportovní aktivity, které jsou zařazovány do každého vyučovacího dne i během celého školního roku. Učitelé byli provedeni po škole, setkali se s ředitelem a měli možnost vidět několik vyučovacích hodin, mimo jiné i hodinu tělesné výchovy.

Osobní hodnocení učitelů návštěvy

Učitelé se dozvěděli mnoho informací o výuce dětí s odlišným mateřským jazykem. Všichni žáci jsou bilingvní, což znamená, že plynně střídají dva jazyky a učí se další dva. Učitelé během výuky střídají oba jazyky, čímž dochází k upevňování slovní zásoby obou jazyků. Žáci si navzájem pomáhají s výukou a vytváří si výzdobu třídy. Žák s odlišným mateřským jazykem má k dispozici asistenta pedagoga, který mu pomáhá.

Část prezentace, kterou si učitelé připravili pro ostatní

Pedagogové z Malty odjížděli plní dojmů a nových informací, které využijí ve své výuce.

Prezentace vlastních poznatků ve škole