Jak jistě víte z našeho pozvání, na naší škole se chystalo setkání s názvem O škole po škole. Z předchozí zkušenosti s těmito akcemi jsme se na setkání těšili, protože jsme tušili, že bude přínosné pro rodiče i školu.

Na začátku akce žáci různých ročníků odprezentovali svůj pohled na problémy, ale i na výhody a pozitivní jevy dané lokality. Následně probíhala diskuze nad možnými řešeními a jak dosáhnout cíle. Rodičovská veřejnost vyjádřila své názory a přidala naopak další body, které žáci neobsáhli.

Následovala SWOT analýza školy a komunity jako takové, ve které žáci přihlíželi. Nakonec se také spolupodíleli na vytváření výstupu.

Hledali jsme mimo jiné odpovědi na otázku: Jak mohu zlepšit své okolí? Pro někoho může být odpověď jednoduchá, pro jiného naopak těžká. Žáci tak spolupracovali na návrzích společně, a tak si prohloubili schopnost řešit problémy i získali silnější pocit zodpovědnosti za místo, kde žiji a studuji. Obhájit některé názory mohou být před rodiči opravdu náročné, ale naši žáci to zvládli skvěle!

Děkujeme, že jsme se i tentokrát mohli setkat ve velmi příjemné přátelské atmosféře. A děkujeme také za to, že jste se tohoto setkání zúčastnili aktivně. I to je velmi důležité pro to, abychom mohli zlepšovat místo, ve kterém žijeme.