Dne 28. 1. 2020 se na naší škole konalo odborně-technické setkání, kterým úspěšně navazujeme na to prosincové.

Setkání bylo uvedeno žákovskými prezentacemi a výstupy z volnočasových aktivit a doučování probíhajícího v prvním pololetí. Tato úvodní aktivita sklidila ohromný úspěch. Následovala diskuze nad detaily aktivit a jejich náplní.

Poté zástupci školy představili aktivity plánované na druhé pololetí a letní prázdniny. Byl ponechán prostor pro dotazy, po kterém následoval průzkum zájmu o nabízené činnosti. Rodiče i zúčastnění žáci projevili velký zájem o další zapojení v nabízených aktivitách a chtějí se aktivně podílet na činnostech souvisejících s integrací dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) i na ostatních projektech školy. V rámci setkání se také vytříbily zásadní potřeby a problémy rodičů a žáků s OMJ, dle kterých bude náplň aktivit v dalším pololetí optimalizována.

Děkujeme, že jste se setkání zúčastnili a těšíme se na další příjemné povídání.

Co jsme se naučily? Své poznatky představují děvčata, která studují Kosmetické služby.