Než se vypravíme na vánoční prázdniny, rádi bychom vás informovali o setkání, které se konalo dne 17. 12. 2019 na naší škole.

Účastníkům byly představeny rozmanité volnočasové aktivity organizované školou a nejrůznější formy doučování pořádané jak speciálně pro děti s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) tak doučování problémových předmětů organizované pro všechny žáky školy.

Rodičům byla vysvětlena důležitost podpory těchto aktivit a význam účastí a zapojení žáků. Navázala diskuze nad možnostmi zapojení rodičů, tj.  co pro úspěšnou a rychlou integraci dětí s OMJ mohou udělat právě oni a jak mohou se školou spolupracovat. Následně byl ponechán prostor pro zodpovídání dotazů ze strany rodičů a diskuzi nad možnými řešeními problémů, se kterými se rodiče a jejich děti v rámci školy a vzdělávání potýkají.

Velký zájem probudil volnočasový klub, doučování českého jazyka a zapojení školy do ekologické soutěže Enersol. Účastníci ocenili množství aktivit, které škola nabízí a také další přednesená doporučení a tipy, jak své děti podpořit doma a jak jim pomoci při osvojování českého jazyka.

Odnesli si množství materiálů a informací, o školní podpoře, o dalších institucích, na které se v případě potřeby další podpory mohou obrátit a kde mohou najít výukové materiály pro samostudium žáků. Převážně rodiče dětí s OMJ byli vděční za dvojjazyčné materiály, které usnadnily komunikaci mezi školou a rodinou. Chválili snahu školy o podporu spolupráce dětí s OMJ formou zajímavých projektů a zážitkových aktivit s multikulturními a ekologickými tématy.

Všichni zúčastnění projevili zájem o budoucí setkání, kde by se rádi dozvěděli, jak projekt v různých formách probíhá, jak je úspěšný a kde jim budou představeny konkrétní výstupy z jednotlivých aktivit.

Budeme se těšit na příští setkání, ze kterého jistě vzejdou zajímavé dotazy i náměty pro spolupráci.

Názor našich žáků nás zajímá!