Z důvodu šíření nemoci COVID-19 se vláda usnesla na uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. I naše škola se tak musela uzavřít a od 11. 3. 2020 zůstávají žáci všech studijních forem doma až do odvolání.

I když jste se mohli setkat s termínem koronavirové „prázdniny“, všimněte si, že je záměrně píšeme v uvozovkách, protože se o žádné prázdniny nejedná, pouze se výuka soustředí doma.

Naše škola již delší dobu pracuje v Microsoft Office 365, a tak v aplikaci Teams získáte všechny úkoly a informace k samostudiu od učitelů.

Pokud nebudete něčemu rozumět, pak jsou tu pro vás k dispozici učitelé on-line (minimálně od 9-13 hodin). Nebojte se poprosit je o další podklady či o vysvětlení látky dalšími způsoby (jako např. chat).

Věříme, že vše společně zvládneme a těšíme se, až se opět všichni potkáme ve škole.