Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se žáci 4LE zúčastnili veletrhu Profesia Days 2021 v areálu PVA EXPO Praha – Letňany. Letošní maturanti si veletrh prošli částečně hromadně a částečně individuálně, aby se mohli sami zaměřit na to, co je zajímá a získat o tom co nejvíce informací.

Na akci bylo mnoho stánků s nabídkami pracovních příležitostí, stáží apod., přednáškový program či program doprovodný pro návštěvníky této akce. Žáci měli možnost se podle svého studijního oboru ptát na podmínky zaměstnání, brigád, stáží a trainee programů.

Veletrh Profesia Days se uskutečnil již 10. rokem a je užitečnou zkušeností pro žáky třetích a čtvrtých ročníků, protože si zde mohou ověřit, jaká jsou jejich očekávání od budoucího zaměstnání a jaké jsou skutečné podmínky a požadavky zaměstnavatelů na uchazeče o zaměstnání.

Každý žák si tak zde našel něco, co ho zaujalo a odcházel obohacený o nové informace.