Od 1. září proběhlo ve škole několik změn, jak už jsme zmínili.

Jednou z podstatných změn, která proběhla, je že již není možno každou přestávku opustit školu, ať už z důvodu touhy po nikotinu nebo po čerstvé houstičce z Lidlu. Byla zavedena nová pravidla, která jsou jednoduchá a jasná. Školu lze opustit pouze o velkých přestávkách, které jsou od 9:40 – 10:00 a od 11:40 – 12:15.

Věříme, že si na toto nové nařízení brzo všichni zvyknou a uzamčené vstupní dveře budou ušetřeny nešetrnému lomcování a lámání nedočkavými studenty.