Již tradičně jsme se dne 1. 3. 2022 zúčastnili pražského kola projektu Enersol a máme velikou radost, že se nám v něm daří. Dovolte nám, abychom vám některé z našich studentských projektů představili.

Do projektu Enersol se zaměřuje převážně na témata obnovitelných zdrojů energie, energetické úspory a omezování emisí. Naši žáci se do něj přihlásili s těmito projekty:

  • Enersol a praxe: Revitalizace autobusového nádraží Roztyly,
  • Enersol a inovace: Inovátory vzduchu,
  • Enersol a popularizace: Vzdělávací projektový den pro mateřské a základní školy.

Dva ze tří projektů dokonce postoupily do krajského (pražského) kola, kde byly prezentovány. Projekt Revitalizace autobusového nádraží Roztyly se umístil na 4. místě, a tak postupuje do národního kola jako člen reprezentačního družstva Prahy.

Na skvělém 1. místě se umístil projekt Vzdělávací projektový den pro mateřské a základní školy, a tak postupuje do národního kola a studenti zde mají možnost svůj projekt prezentovat.

A co bylo obsahem těchto zajímavých projektů?

Kategorie Enersol a inovace: Inovátory vzduchu – Karolína Müllerová, Nela Filipcová, Anastasiya Danylets

Studentky oboru Architektura zahrad (1. ročník) popisují návrh systému tzv. Inovátory vzduchu, které by mohly zlepšit kvalitu životního prostředí v místech, kde lidé ve městech tráví volný čas či hledají prostor pro odpočinek a rekreaci. Inovátorem vzduchu je tak mobilní čistící jednotka, která filtruje znečištěný vzduch a do místa, kde se člověk pohybuje, přivádí vzduch čistý.

Kategorie Enersol a praxe: Revitalizace autobusového nádraží Roztyly – David Šneider, Emil Šťáva, Ludvík Antoň

Studenty oboru Architektura zahrad (3. ročník) dlouhodobě trápil vzhled autobusového nádraží Roztyly a jeho okolí, protože sami autoři tohoto projektu tímto nádražím projíždí a jeho vzhled by chtěli změnit. Ve svém projektu navrhovali, aby se zrekonstruovala budova nádraží, přilehlé okolí se změnilo na funkční městský park a kvalitní místo pro rekreaci a trávení volného času. Dále v sobě tento projekt nese požadavky obyvatel měst i ekologického přístupu k nakládání s dešťovou vodou, protože dešťová voda se z městských ploch sebere a přímo využije v místě dopadu. Jako dalšími přidanými hodnotami jsou pak udržitelné městské mikroklima a snižování extrémních výkyv teplot.

Návrh Revitalizace autobusového nádraží Roztyly

Kategorie Enersol a popularizace – Vzdělávací projektový den pro mateřské a základní školy – Štěpánka Hammerová a Sára Jesenská

Studentky oboru Kosmetické služby (4. ročník) soutěží v tomto projektu již potřetí, nyní se však zaměřily na témata obnovitelných zdrojů na základní škole a třídění odpadu v mateřské škole.

Studentky vytvořily projektový den na téma Ekologie na naší planetě. V prvním projektovém dni se soustředily na mateřskou školu, kde představily téma třídění odpadu. V jednotlivých aktivitách šlo o seznámení dětí s důležitostí tohoto počínání a v neposlední řadě také o probuzení zájmu o přírodu kolem nás. Druhý projektový den byl připraven pro základní školy a týkal se obnovitelných zdrojů. V projektu studentky žáky seznámily se solární elektrárnou, s větrnou elektrárnou a s vodní elektrárnou. Celý projektový den zahrnoval studentkami připravenou prezentaci, čtenářskou dílnu a hru, ve které si zadavatelky ověřily, zda došlo k porozumění tématu.

Vítězům ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.