Popis

Bitva u Slavkova proběhla v roce 1805. Taky se jí říká Bitva tří císařů, protože na jedné straně stála Francouzi (císař Napoleon Bonaparte) a na druhé straně Rakušané a Rusové (císař František, car Alexander). Uskutečnila se mezi Telnicí a Tvarožnou nedaleko Slavkova u Brna. Tato Trojkoalice dopadla drtivou porážkou pro spojence, ale velkým vítězstvím pro Napoleona. Přestože francouzský císař řídil úvodní fáze bitvy z návrší Žůraň (286 m n. m., dnes v katastru obce Podolí v okrese Brno-venkov) a František I. s carem Alexandrem měli svůj hlavní stan zřízený v Křenovicích, nazval francouzský císař bitvu podle Slavkova, vzdáleného od centra bojiště zhruba 9 km. Údajně proto, že na slavkovském zámku den před bitvou nocovali oba spojenečtí panovníci, ale snad i na počest zámku samotného, jelikož na Napoleona, který se zde ubytoval 3. prosince, udělal velký dojem.

Planování před bitvou

Spojenecký plán: Michail Kutuzov byl pro to, aby spojenecké síly počkali na posily od Prusů, jenže mladý a netrpělivý car Alexander odmítl čekat a chtěl zaútočit na Francouze. Císař František souhlasil s Kutuzovem, že mají čekat, ale Alexander pořád trval na útoku, a tak se dohodli o bojovém plánu, který měl Napoleona rozdrtit. Autorem tohoto plánu byl Franz von Weyroth.

Napoleonův plán: Napoleon na rozdíl od Spojenců znal bojiště. Před bitvou ho prozkoumal a označoval si místa, kde by jeho jízda nebo pěchota měla problém postupovat atd. Hlavní, co chtěl, bylo předstírání slabiny např. zahazování praporu. Doufal, že se spojenecká vojska budou zaměřovat na Telnici, ve které měl asi okolo 100-150 vojáků.

Následky bitvy

Rakousko se muselo vzdát všech svých italských a německých území celkem 63 000 km² území s téměř 3 000 000 obyvatel. Šlo o Tyroly, Vorarlbersko a Augsburk, jež přešly pod Bavorsko, dále o Benátsko, Istrii a Dalmácii, které přešly pod Napoleonovo nové Italské království. Rakousko se také muselo vzdát všech nároků na Německo. Ve smlouvě byly zahrnuté náhrady Francii ve výší 40 miliónů franků. 6. srpna 1806 zanikla Svatá říše římská a císaři Františkovi zůstal pouze titul rakouského císaře. Rusové se stáhli zpět na své území, ale mírovou smlouvu Alexandr s Napoleonem uzavřít odmítl.

Filip Savčenko

zdroj:Wikipedie