Po úspěšném prosincovém setkání bychom vás rádi pozvali na další, které se bude konat 28. 1. 2020 v 16:30 hodin.

Již v prosinci jsme vás informovali o proběhlém odborně-technickém setkání, kde jste se mohli dozvědět více o aktivitách na naší škole. Pro ty, kteří se tohoto setkání nezúčastnili, nebo se dříve nemohli pro některou z aktivit rozhodnout, bychom je rádi znovu představili, ale především bychom se zaměřili na prezentaci aktivit samotnými žáky.

Přijďte se seznámit s tím, jak nám to šlape. Budeme se na vás těšit.