Rádi bychom vás pozvali na další komunitně osvětové setkání s názvem Jak se tu žije? To se uskuteční dne 28. 2. 2022 v 16:30 hodin.

Na tomto setkání v úvodu odprezentují žáci připravenou práci, která se zabývá vybranými problémy lokality, ve které studují. Tyto problémy žáci vyhodnotili, uvedli jejich pozitivní či negativní vlivy a dopady. Po tomto žákovském úvodu bude následovat workshop, ve kterém jednotlivé pracovní skupiny mohou přijít s vlastním řešení vybraných problémů v lokalitě, případně s novými problémy. Přínosem tomuto setkání je prolínání mezi světem, který vidí dospívající a dospělý.

Budeme se na těšit na toto setkání a věříme, že pro všechny bude velkým přínosem.