Rádi bychom vás pozvali na odborně tematické setkání s názvem O škole po škole, které se bude konat dne 12. 10. 2021 v 17:00 hodin v učebně č. 5.

Na jaká témata se zaměříme?

Na tomto setkání se zaměříme na podporu komunikace mezi školou a rodiči, nabídneme možnosti doučování, volnočasových aktivit a komunitních aktivit zajišťovaných školou, seznámíme vás s externími spolupracujícími organizacemi a jejich aktivitami pro podporu dětí s odlišným mateřským jazykem a na závěr nás čeká beseda.

Potvrďte prosím účast na níže uvedeném e-mailu (meluzinova@bean.cz).

Těšíme se na vás.