Mgr. Veronika Podhajská

Kabinet A1, 1. patro
E-mail: podhajska@beanmail.cz

Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 14:45
čtvrtek 10:55 – 11:40

Školní kariérový poradce připravuje a realizuje s žáky společná i individuální setkání, která vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

Co řeší školní kariérový poradce?
• pomoc při výběru dalšího vzdělávání, případně zaměstnání
• výběr vhodné vysoké školy
• pomocí dotazníků zjistí, pro jaké zaměstnání se hodíte a které bude pro vás to pravé
• poradenství, jak se efektivně učit a připravovat se na konkrétní hodiny
• poradenství, jak se efektivně připravit na přijímací, maturitní či závěrečné zkoušky
• pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ
• pomoc při sestavování životopisu, jak se chovat na přijímacím pohovoru apod.

Můžete se na mě také obrátit i jako na metodika prevence (řešení záškoláctví, šikany, vandalismu apod.)