Studenti v rámci předmětu Mediální komunikace měli za úkol vytvořit pokračování k situaci, která zněla:

Jste ve škole a učitel vám rozdal písemky. Vy máte jedničku, kamarád dostal čtyřku.

Pokračování, která vymysleli naši studenti, si můžete právě teď přečíst:

Amálie Bališová

Minulý týden jsme psali písemku z českého jazyka a dnes jsme dostali opravené testy s naší známkou. Byl jsem šťastný, protože na písemku jsem se učil celý víkend a má snaha o dobrou známku se splnila a dostal jsem jedničku. Můj kamarád Tomáš byl naštvaný, že ode mě nestihl nic opsat a dostal čtyřku.

Pověděl jsem mu, že si určitě může příští hodinu u paní učitelky napsat podobný test znovu a známku si opravit. Tomáš se rozmýšlel, zda se mu do toho bude chtít, ale nakonec souhlasil, protože jeho dosavadní známka se mu nelíbila. A tak se šel s paní učitelkou  dohodnout na termínu opravy svého testu.

Paní učitelka byla ráda, že si Tomáš chce vylepšit svou známku a nabídla mu, že si v pátek může napsat nový test. Můj kamarád s radostí souhlasil a slíbil, že se na test perfektně připraví a dostane jedničku.

Každý den mi říkal, že hned, když přišel ze školy se minimálně půl hodiny připravoval, protože si chtěl svou známku opravit.

Dny uběhly, byl pátek a Tomáš si šel opravit test. Paní učitelka mu nadiktovala otázky a Tomáš na ně odpovídal bez váhání správně. Byl moc rád, když mu paní učitelka sdělila, že si test opravil na jedničku a ihned slíbil, že se na každý test připraví a nenechá vše na poslední chvíli a hlavně nebude chodit do školy nepřipravený.

Po opravě testu za mnou můj kamarád přišel a poděkoval mi, že jsem mu pomohl a poradil, aby si svou známku opravil.

Doteď jsme s Tomášem nejlepší kamarádi.

Margaryta Novosolova

Jsem s kamarádem ve škole, a dostali jsme opravenou písemku. Já jsem dostal  jedničku a kamarád čtyřku.

Můj kamarád z toho byl velmi rozrušený. A já mu chtěla nějak pomoct zlepšit náladu.

Rozhodla jsem se, že ho pozvu  k sobě domů.  Když jsme se vrátili, chtěla jsem mu nějak pomoci se připravit na opravu písemky. Šli jsme do mého pokoje, vzala jsem sešit a knihu a všechno jsme si pomalu četli. Pročetli jsme všichni zápisky v sešitě i  v knize.

Pak můj kamarád už musel jít domů: „Ahoj, tak zítra.“

Druhý den jsme se setkali u školy v osm hodin ráno a šli jsme se učitelky zeptat, kdy můj kamarád může napsat opravu písemky.  Učitelka řekla, že může dnes po hodině. To už zvonilo, a tak jsme rychle běželi zpátky do třídy. Můj kamarád celý den všechno ještě jednou pročítal a pak šel na konci dne psát opravu. Já jsem něj čekala vedle třídy. Za 30 minut se vrátil ze třídy a řekl mi, že tam napsal všechno. Čekali jsme, až učitelka zkontroluje písemku. A odpovědí bylo, že jí napsal moc dobře. Má jedničku. Můj kamarád byl velmi šťastný. A nakonec mi vřele poděkoval!

Jan Bolina

Jsem s kamarádem ve škole, dostali jsme opravenou písemku a já jsem dostal 1 a kamarád 4.

Radoval jsem se za 1 a kamarád taky, protože nedostal 5.

Řekl, že si to příště opraví a bude ještě lepší. Navrhnul jsem mu pomoc, ale řekl, že to zvládne sám. Zítra si to může opravit, takže by se měl učit.

Příští den

Přišel jsem do školy, ale kamarád nepřišel. Učitelka řekla, že mu není dobře a dneska nepřijde. Říkal jsem si, jestli to je pravda, nebo se ulil, aby se mohl ještě učit na ten opravný test. Ať tak či onak zítra si to musí napsat.

Dalšího dne

Jsem opět přišel do školy a tentokrát přišel i kamarád. Zeptal jsem se ho, co mu bylo a on mi odpověděl, že mu nebylo dobře. Pak sem se ho zeptal, jestli se jenom neulil, aby se mohl víc učit na opravu. Zasmál se a řekl, že ne. Když začala hodina, učitelka dala test na 10 minut.

Po deseti minutách test odevzdal a paní učitelka hned začala s opravou.

Pak řekla známku, byla to 3. I přesto, že se zlepšil jenom o stupeň, tak se radoval jako malé dítě.

Byl rád, že to měl za sebou.

Jak se to studentům povedlo? Pište, hodnoťte na facebooku lajkujte.

Buďte k našim příspěvkům shovívaví, teprve se učíme zajímavě psát a vyprávět! 🙂

Oprava: Jitka Černochová