Naši pedagogové se ve dnech 29. 11. – 2. 12. 2020 zúčastnili zahraniční stáže v Dánském království, kde poznávali tamější školský systém.

Jednou z navštívených škol byla Hasseris Gymnasium & IB World School ve městě Aalborg, kde se inspirovali učitelé Ing. Jan Dostál a Bc. Tomáš Mikule.

První den se učitelé seznámili se školským systémem v Dánsku (se vzdělávací soustavou a jejím financováním), seznámili se s organizační strukturou a personálním zajištěním školy a v neposlední řadě se seznámili právě se systémem IB world school, který je na této škole uplatňován. Škola je velmi multikulturní, a tak se ve výuce projevuje vícejazyčnost zcela přirozeně.

Druhý den se učitelé seznámili s oborovými předměty, metodami výuky v rámci přírodovědných předmětů, seznámili se s odbornými učebnami, jejich vybavením a požadavky na zajištění BOZP v rámci výuky a jejich zabezpečování.

V dalším dni měli učitelé možnost se zúčastnit výuky anglického jazyka a dánštiny. Mohli tak porovnat výukové metody, které se uplatňují v České republice a v Dánsku.  Součástí výuky bylo i prožitkové a situační učení. Pana Dostála zaujala metoda flipped classroom, což v praxi znamená, že role žáka a učitele jsou prohozené. Zapojení videí a propojení ICT techniky do výuky jazyků zase zaujalo pana učitele Mikule.

Poslední den se učitelé seznámili ještě se speciálními výukovými prostorami a jejich využíváním v rámci školních a mimoškolních aktivit. Zde měli možnost vidět hudební a dramatickou improvizaci jako výukovou metodu.

Po příjezdu domů učitelé sestavili prezentaci, s jejíž pomocí přednesli ostatním kolegům o svých zážitcích a nových poznatcích, které mohou využít ve své výuce také.