Naši pedagogové se ve dnech 29. 11. – 2. 12. 2020 zúčastnili zahraniční stáže v Dánském království, kde poznávali tamější školský systém.

Jednou z navštívených škol byla Katedralskole ve městě Aalborg, kde se inspirovali učitelé Ing. Dana Dobšínská a Ing. Michaela Hrachovcová.

První den se učitelé seznámili se systémem vzdělávání na škole, školním sociokulturním prostředím, personálním a materiálovým zajištěním školy. Poznali, jaké jsou výhody a nevýhody multikulturního prostředí při výuce a nakonec se seznámili se zajímavými školními aktivitami.

Druhý den se učitelé seznámili s interaktivními formami výuky, projektovou výukou a didaktickou hrou ve výuce. Zapojování ICT do výuky. Plánování a realizace projektové výuky bez zapojení jakékoliv výpočetní techniky.

V dalším dni měli učitelé možnost se zúčastnit výuky. Zde viděli pokročilé formy skupinové a kooperativní práce. V rámci hudební výchovy poznali, jak je možné zapojit do skupinové výuky i individuální potřeby vzhledem k nadání žáků. V neposlední řadě se seznámili s plánováním a realizací tematicky zaměřených mimoškolních aktivit pro různé věkové kategorie.

Poslední den se učitelé seznámili ještě se speciálními výukovými metodami a formami výuky v rámci distančního vzdělávání. Nakonec se ještě dozvěděli o tom, jak v Dánsku vzdělávání zakončuje.

Po příjezdu domů učitelé sestavili prezentaci, s jejíž pomocí přednesli ostatním kolegům o svých zážitcích a nových poznatcích, které mohou využít ve své výuce také.