Projekt Škola pro všechny se konal pod vedením společnosti AISIS, z. ú. Zúčastnili se ho vedoucí pracovníci, výchovní poradci, metodici prevence i učitelé napříč aprobací. Z naší školy byla vybrána metodička prevence Mgr. Veronika Podhajská a předsedkyně předmětové komise pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Jitka Černochová. 

Jako první se zahraniční stáže zúčastnila paní ředitelka Ing. Yvona Šorejsová, která navštívila historické město Perugia v Itálii. Není náhodou, že se ředitelé a učitelé jezdí inspirovat právě sem, protože je to město, ve kterém sídlí dvě univerzity a školy různých zaměření.

Škola není jen místem vzdělávání, ale také rozvíjí individualitu každého jedince s jedinečnými zájmy, potřebami, schopnostmi, temperamentem i životními zkušenostmi. Učit se od druhých, setkávat se s novými přístupy a metodami, poznat novou kulturu, která má vliv na školství – to je hlavní motiv, proč takové projekty podporovat. Děkujeme, že jsme se jich mohli zúčastnit.