Rádi bychom vás pozvali na komunitní setkání, na kterém bychom vás seznámili s volnočasovými aktivitami, možnostmi doučování a projektu na podporu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ).

Setkání se bude konat 17. 12. 2019 v 16 hodin. Pokud máte dotazy k výše uvedeným tématům, budeme rádi, pokud se na ně zeptáte.

Věříme, že budete odcházet s novými informacemi, které pomohou ke vzájemné komunikaci mezi školou a rodinou, ale především k rozvoji žáků.

Těšíme se na vás.