I naše škola řádně oslavila svátek Halloween!

V rámci Halloweenské konference žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách. První disciplína se zaobírala poezií. Úkolem bylo vymyslet dvojverší, které bude sedět na jednoho člena strašidelné komise. Druhá disciplína byla o popisu jistého předmětu z lidského světa. Cílem bylo poutavě popsat předmět a jeho využití v kouzelnickém světě. Předposlední disciplína představovala pohybové nadání vybraných strašidel. Toto nadání předvedli pomocí tance na strašidelnou píseň. Jako čtvrtá, poslední disciplína byla zaměřena na nejlepší masku na této konferenci.

Vítězové jednotlivých disciplín:

  • Poezie – Natálie Mikšovská
  • Popis předmětu – Adam Petrášek
  • Tanec – Barnabáš Čumrik
  • Maska – Katřina Tošnerová