Žáci tříd 1LEG se v rámci projektového dne konaného 30. 11. 2023 na téma Naše planeta připravují na návštěvu Triloparku, kde se pomocí několika různých aktivit seznámí s geologickým vývojem planety a života na ní.