Žáci naší školy se pravidelně účastní ekologických projektů Enersol a Elevator. Zhmotňují své nápady, projektují modely, které následně prezentují a konzultují s odborníky. Záštitu nad projekty žáků má jejich třídní učitel, Mgr. Jiří Boček, který je učí odborné zahradnické předměty. Během letošního školního roku navázala naše škola užší kontakt s pražským magistrátem ohledně obou ekologických projektů. V letošním roce se již konaly dvě schůzky s pražskými radními, další čeká naše žáky v lednu 2024. První schůzka proběhla v polovině listopadu a týkala se projektu Elevator, druhá pak cca o měsíc později ohledně Enersolu. Enersol bude konzultován i v první polovině ledna 2024.

Dne 15. 11. 2023 proběhla prezentace projektu Elevator – nápadem to začíná na Magistrátu hl. m. Prahy. Žákyně 3. ročníku oboru Zahradnictví (třída 3Z) představily radním hl. m. Prahy svůj projekt s názvem Zelený parkovací dům. Na schůzce zazněly i podněty k další spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která má ve své správě budovu, kterou si naši žáci vybrali v rámci projektu k revitalizaci. Výsledkem schůzky byla dohoda o spolupráci školy a pražského magistrátu. Žákovský projekt bude sloužit jako pilotní projekt pro částečnou realizaci revitalizace zvolené budovy.

Dne 18. 12. 2023 tytéž žákyně konzultovaly na pražském magistrátu své nápady pro letošní ročník ekologického projektu Enersol. Téma žákovského projektu je Bohové odpadu. Konzultace proběhla s paní Lucií Kubesou, MBA. Schůzka se konala s předsedkyní Výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví ZHMP. Žákyně představily paní předsedkyni svou vizi revitalizace veřejného prostoru v blízkosti školy. Společně probraly návrh žákyň na revitalizaci prostoru u stanice metra Českomoravská (prostor u bývalého FÚ). Výsledkem schůzky bylo potvrzení proveditelnosti projektu, byla podpořena iniciativa žákyň, které mají zájem o ekologii a zušlechťování veřejného prostoru. Závěrem byla dohodnuta další schůzka, a to s radním pro Prahu 9, s panem Bc. Janem Poupětem. Termín schůzky je stanoven na pondělí 8. 1. 2024.

Anastasiya D. a Stela P.