Již tradičně jsme se dne 27. 2. 2024 zúčastnili pražského kola projektu Enersol a máme velikou radost, že se nám v něm daří. Dovolte mi, abych vám svůj projekt stručně představil.

Projekt Enersol se zaměřuje převážně na témata obnovitelných zdrojů energie, energetické úspory a omezování emisí. 

ENERSOL A POPULARIZACE 

Střešní zahrady ČSOB v Praze

V této kategorii se vybíralo z celkem 12 projektů z hlavního města. Ke svému překvapení jsem byl vybrán, abych svou práci prezentoval na krajské konferenci v Praze. Samozřejmě jsem byl rád a dostavil se i pocit z dobře vykonané práce.

A co bylo obsahem mého projektu? 

Hlavně popularizovat střešní zahrady ČSOB jako celek, protože jsou velice unikátní a inspirující. 

Nelehkým úkolem bylo také vyzdvihnout jejich kladné a záporné stránky.  

V průběhu práce jsem se dozvěděl velké množství zajímavých informací a poznatků např. o ekologických a ekonomických vlivech zahrad, dále o jejich funkcích nebo o rostlinách, které zde rostou. 

Abych celkově shrnul dojmy z konference. Protože jsem se účastnil poprvé, byly velice kladné, protože jsem si procvičil své prezentační dovednosti a práci v kolektivu . Svých ,,7 minut slávy‘‘ jsem jak ze svého pohledu i z pohledu poroty zvládl dobře, ale ani tak to nestačilo oproti prezentaci kolegy z 2. ročníku jiné SŠ. Ale jak by to mělo vždycky být, dočkal jsem se šťastného konce, protože jsem předpokládal, že z nás dvou postoupí pouze jeden do národního kola, ale mýlil jsem se. Postoupili jsme oba, já sice pouze jako náhradník, ale přesto se do Pardubic podívám, což je dle mého názoru dobrá a obohacující zkušenost. 

Tomáš Kratochvíl 1Z