V letošním roce 2019/2020 jsme se opět zúčastnili ekologické soutěže Enersol. Studenti si připravili a odevzdali pět projektů, z nichž dva postoupili do krajského kola a dva projekty byly pozvány jako čestní hosté. Jedna z prezentovaných prací dokonce postoupila do celostátního kola. To, se v letošním roce bohužel zatím nekonalo, z důvodu šíření nákazy Covid-19, avšak termín byl přesunutý na září, a tak budeme rádi, když nám budete držet palce.

Krajské kolo soutěže Enersol

Nyní nám dovolte, abychom vám studentské projekty alespoň pár větami blíže představili.

Zelené střechy na autech – autor: Štěpánka Hammerová

Štěpánka je studentka 2. ročníku oboru Kosmetické služby. Právě ona se svým projektem postoupila z krajského kola do celostátního, kde bude svůj projekt prezentovat.

Výchozí úvaha studentky vycházela z toho, že nedostatek zeleně ve městech má významný negativní vliv na městské klima a podporuje dlouhodobý problém sucha a vysokých teplot. Dopravní prostředky jsou plošně velmi významnou a přitom doposud opomíjenou příležitostí, jak zlepšit životní prostředí ve městech. Konstrukce zelené střechy na autě není nijak náročnou záležitostí na provedení a ani co se financí týká, a přitom má velmi pozitivní vliv na ovzduší, teplotu a také může vypadat velice hezky.

Prezentace projektu autorkou v MŠ a ZŠ Na Beránku

Revitalizace parkoviště – autor: Tomáš Dvořák

Tomáš je studentem 1. ročníku oboru Aplikace informačních technologií. Se svým projektem postoupil do krajského kola, kde prezentoval svůj nápad.

Jeho projekt řeší úpravu reálného parkoviště v Praze – Libni tak, aby se na něm zlepšilo vsakování dešťové vody. Ve své práci popisuje jednotlivé možnosti úpravy parkoviště a současné využívané technologie. Dále navrhl ucelené řešení revitalizace a vysvětlil důvody volby jednotlivých řešení. Ve své práci se věnuje i problematice povrchového odtoku, porovnává v ní povrchový odtok v zastavěných a nezastavěných plochách.

Naši studenti na konferenci Voda – Sucho 2019 v Rakovníku

Počítačová hra – Maze Game – autor: Filip Savčenko

Filip je studentem 4. ročníku oboru Aplikace informačních technologií. Svůj projekt prezentoval jako čestný host v krajském kole soutěže.

Svou prací chtěl tento student přispět k popularizaci projektu ENERSOL. Chtěl, aby se více rozšířilo povědomí o tomto projektu. Z toho důvodu vytvořil počítačovou hru, která má všechny motivovat ke snižovaní spotřeby elektřiny.

Jeho hra, která má vést ke snižování spotřeby elektrické energie, se odehraje v bludišti. Do něj jsou umístěny 3 neekologické žárovky, z nichž každá má výkon 100 W. Panáček musí v časovém limitu 60 sekund stihnout projít bludištěm a vyměnit klasické žárovky za šetrnější LED žárovky s desetinovým výkonem, čímž se sníží spotřeba elektrické energie. Cestu za úspěchem mu může zhatit dotknutí se zdi, pobíhající krysy, nebo zkrátka vypršení časového limitu.

Ukázka z počítačové hry Maze Game

Líčení – autor: Natálie Kočková

Natálie je studentka 2. ročníku oboru Kosmetické služby. Svůj projekt prezentovala jako čestný host v krajském kole soutěže.

Návrh líčení s ekologickou tématikou je novou formou propagace, která by mohla Enersolu pomoci přitáhnout zcela novou cílovou skupinu a rozšířit tak zájem o ekologická témata mezí významně širší publikum. Koncept líčení zahrnuje stěžejní myšlenky Enersolu a základní témata, kterým se Enersol věnuje.

Líčení soutěže Enersol

Reklama na Enersol – autor: Martin Raim

Martin je studentem 1. ročníku oboru Aplikace informačních technologií.

Video, které studenti vytvořili, má za úkol populární a pro mladou generaci stravitelnou formou představit Enersol a jeho poselství. Ve videu se mimo jiné lidé dozví, jak strašný by mohl svět být, kdyby nebylo právě Enersolu.

Ve svém krátkém filmu se student se svým týmem rozhodl ztvárnit jedno ráno běžného žáka střední školy. Ten ráno vstane a vše dělá špatně – nezajímá ho žádná ekologie. Plýtvá pitnou vodou, používá zbytečné elektrické přístroje a má velikou spotřebu plastů. Do školy jede autem se spalovacím motorem, které mohutně kouří, a ani v nejmenším jej nerozruší odhození odpadků na ulici. Nakonec dojde až do školy, kde se zrovna při hodině probírá téma Enersol. Tam se díky rozzuřené paní učitelce hlavní protagonista probouzí ze svého děsivého snu a začíná den znovu. Tentokrát dělá vše pro to, aby se příroda měla dobře a netrpěla. Čistí si zuby ekologickým bambusovým kartáčkem, do školy jede buď elektromobilem, nebo na kole. Odhozený odpadek na ulici hodí do koše. I jeho škola se polepšila a nainstalovala ve svém areálu solární panely.

Práce na scénáři

Každý nápad studentů je jedinečný a je fantastické, s jakým nadšením se do zpracování projektů studenti zapojili. Vítěznému projektu Zelené střechy na autech přejeme, aby v celostátním kole získal co nejlepší umístění.