Naši pedagogové ve dnech 27. – 30. 3. 2023 navštívili Maltskou republiku, kde poznávali tamní školský systém, materiálové i systémové zajištění školy či jiné kulturní zázemí. Povinná školní docházka zde trvá 11 let a poté následuje středoškolské vzdělávání a poté vysokoškolské vzdělávání. Povinnou školní docházku můžeme rozdělit tří stupňů. Na 1. stupni (5-11 let) žáci získávají všeobecné vzdělání, na 2. stupni (11-16 let) získávají nejprve základní znalosti v mnoha předmětech (11-13 let) a teprve poslední dva roky (14-16 let) si volí svou specializaci. Vzdělávání se zakončuje zkouškou Secondary Education Certificate and Profile, pro další vzdělávání musí složit zkoušku Secondary Education Certificate (SEC).

Školu Saint Albert the Great College ve městě Valletta navštívil Ing. Jan Dostál a Ing. Tereza Sehnalová. Budova školy se nachází v historickém centru hlavního města a byla založena v roce 1948. Tato škola je katolická, avšak otevřená pro žáky všech náboženských vyznání a zároveň pro dívky i chlapce. Vyučovací hodina trvá 50 minut, a to v čase od 7:45 do 13:45.

V této škole jsou učebny vybavené podobně jako u nás. I výuka cizích jazyků zde probíhá na stejném principu. Žáci, kterým cizí jazyk nejde (jedná o cca 1-3 žáky), jsou ze třídy odebráni a chodí na speciální lekce do speciální učebny, aby své jazykové obtíže překonali a mohli se dostat na úroveň ostatních.

Velmi inspirativní byly také diskuze s učiteli, kteří působí na této škole. Děkujeme, že jsme mohli načerpat nové zkušenosti.