Nejmenší stát Evropské unie, ostrovní stát, důležitý dopravní uzel či „země medu“, tak bychom mohli charakterizovat Maltskou republiku, kterou navštívila paní ředitelka Ing. Yvona Šorejsová a paní učitelka Ing. Dana Dobšínská ve dnech 15. – 18. 5. 2023.

Obě poznávaly tamní školský systém a mohly čerpat inspiraci v tom, jak se vyučuje v jiných zemích. Na Maltě jsou úředními jazyky maltština a angličtina, což se odráží i v jejich školském systému. V minulosti byli ovládáni mnohými kulturami a poslední z nich bylo Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Nezávislost na Velké Británii tato země sice získala v roce 1964, ale stále zůstává členem tzv. Commonwealthu. Multikulturní prostředí, různorodost jazyků, příchod různých náboženství do země (na Maltě převažuje řeckokatolické vyznání), to vše se odráží i na výuce a podpoře multikulturality v respektujícím a podporujícím prostředí.

Školu Saint Clare College ve městě San Gwann se nachází na předměstí města a je otevřená všem věkovým kategoriím žáků a jejich kulturním odlišnostem. Důraz je kladen na jazyky, protože žáci se učí v maltštině i v angličtině (což jsou také úřední jazyky). Budova je částečně rekonstruovaná, ale prostory jsou vhodně zařízené pro vzdělávání žáků. Ve škole panuje dobré klima nejen v době výuky, ale i díky mimoškolním činnostem.

Díky stáži se naše kolegyně dozvěděly mnoho zajímavého nejen o samotné výuce, ale i o didaktických metodách a formách výuky. Těšila nás diskuze nejen s učiteli, ale i s žáky, protože byly velmi přínosné.