Žáci zahradnického oboru a druhých ročníků se 26. 9. 2023 pod vedením Mgr. Jiřího Bočka, Mgr. et Mgr. Jiřího Ermla, Bc. Stanislavy Bulkové a Ing. Michaely Hrachovcové vypravili navštívit letní sídlo prezidenta republiky – zámek Lány.

Ve dvou skupinkách se všichni vydali hromadnou dopravou do Lán. Ještě před samotnou prohlídkou zámku se podívali místní hřbitov, kde hledali hrob prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Po zhlédnutí památníku a zopakování dějepisných znalostí z prvního ročníku se všichni pěší chůzí přesunuli ksamotnému zámku, kde je čekala komentovaná prohlídka interiérů.

Všichni si společně mohli prohlédnout přijímací sál, hudební sál i jídelnu pana prezidenta. Díky poutavému výkladu pana průvodce si s sebou odnesli spoustu zajímavých informací jako např. jaké bylo oblíbené jídlo T. G. Masaryka. Samotná prohlídka byla zakončena návštěvou kaple.

Po prohlédnutí zámku si učitelé s žáky prošli zámecký park i palmový skleník. Žáci si osvěžili své již nabyté vědomosti z odborných předmětů. Poznávali jsme to, co už jsme se naučili, a objevovali nové druhy rostlin, které jsme ještě neznali. Při procházce jsme si všechno zopakovali a nižší ročníky se naučily nové druhy stromů a keřů formou poznávání (list, plod, textura koruny, tvar větví, vzrůst).

Důležitou součástí procházky se staly druhy cest a jejich použití i umístění v místním rozsáhlém parku s ohledem na terén, jeho úpravy nebo přirozenost. Žáci spolu s učiteli obdivovali atmosféru palmového skleníku, ve kterém jsou nainstalována odpočívadla, a také různé druhy exotických rostlin.

Zájemci z vyšších ročníků došli parkem až k samotné oboře. Následně jsme se přesunuli na náměstí v Lánech, kde se mohli žáci během čekání na autobus občerstvit a zároveň projít si a zhlédnout realizované výsadby trvalkových záhonů v okolí. Akce se velmi vydařila i díky dobrému naplánování a počasí, žáci se velmi těší na návštěvu dalších parků a zahrad.