Žáci tříd 2K, 4K a 3LEO se dne 6. 9. 2023 zúčastnili zajímavé procházky, která nesla název Poznej Prahu jinak. Průvodce totiž dělal bezdomovec Karel. Žáci se svým průvodcem začali procházku z Karlova náměstí, Spálenou ulicí na Národní třídu k Národnímu divadlu, zpět na ulici 28. října, přes Vladislavskou a Františkánskou zahradu na Václavském náměstí, potom přes park k Hlavnímu nádraží a nakonec Hybernskou ulicí na Náměstí republiky.

Během procházky dělal pan průvodce mnoho zastávek, kde vyprávěl o tom, jak tato místa vypadala v divokých devadesátých letech minulého století a na konci milénia. Mluvil také o svém vlastním příběhu – jak se stal závislým na drogách, jak si posléze vydělával prostitucí a jak se nakonec dostal do dluhové pasti. Přišel o byt, rodinu, přátele a nakonec i o zdraví.

Procházka vedla přes různá místa, kde bezdomovci žijí. Mimo to jsme viděli i velkou sociální podporu neziskových a dobrovolnických organizací na místech, kde bezdomovci dostávají ošacení, jídlo a mají možnost využít zázemí na noc, lékařskou péči, právní služby a další. Pan Karel žákům vysvětlil, jaké mají v současné době bezdomovci možnosti a jak on sám přežívá na ulici. 

Žáci kladli panu Karlovi množství dotazů, diskutovali o problematice bezdomovectví, závislostního chování nebo prostituce. Diskuze mezi žáky pokračovala dokonce i poté, co jsme se s panem Karlem rozloučili. 

Setkání to bylo opravdu jedinečné a poučné v mnoha ohledech.