Na začátku školního roku se třídy 1L, 1E a společně se třídou 1G vydali dne 5. 9. 2023 navštívit prostory Národního muzea. Žáci se svými třídními učiteli Bc. Kristýnou Šplíchalovou, Bc. Tomášem Šplíchalem a doprovodem Ing. Petrem Kopeckým se vydali objevovat, co je zajímavého v této historické budově.

Národní muzeum není ale jen budova s vitrínami. Zahrnuje v sobě kus historie, který vypráví příběhy. Myšlenka postavit Národní muzeum vznikla už u Františka Palackého v době národního obrození, ale realita byla dotažena až skoro o půl století později. Na výhodném místě v horní části Václavského náměstí (dříve Koňský trh), kde dříve stávala Nová Koňská brána, se začalo v roce 1876 stavět. Po různých útrapách a peripetiích byla nakonec v roce 1981 stavba úspěšně dokončena! Než se však všechny prostory zaplnily vhodným mobiliářem a otevřely se brány prvním návštěvníkům, trvalo to ještě dva roky.

Je zajímavé, kolik nám toho může samotná budova vyprávět a nejen ona. Pokud máte i vy čas a chuť, zajděte si do těchto prostor a pokaždé budete odcházet s novými informacemi a bohatší o další poznání.

Třída 1G