V úterý 5. 9. 2023 se třídy 1U, 3E a 3L sešly se svými třídními učitelkami Mgr. Irenou Kalupovou a Ing. Michaelou Hrachovcovou před budovou Kongresového centra.

Věděli jste například, že tuto budovu místní občané nazývají také jako ,,Lidojem“ nebo ,,Moby Dick“? My také ne, ale toto místo bylo pouze výchozí pozicí pro procházku, a tak bylo přesto zajímavé si o tomto místě něco málo říct. Od Kongresového centra se všichni vydali směrem na Vyšehrad.

Žáci dostali pracovní list, který měli za úkol během procházky vyplnit. Otázky byly zaměřené zejména na dějepis a český jazyk. Uměli byste například odpovědět na otázky, které zněly: Jaká pověst je spojená s Vyšehradem? Kdo je autorem Starých pověstí českých?

Vyšehrad je unikátní místo, které stojí za návštěvu v každém ročním období. Z vyhlídky se díváte na celou Prahu a jistě byste neměli opomenout ani návštěvu rotundy sv. Martina nebo Vyšehradský hřbitov se Slavínem, kde jsou pochovány významné osobnosti naší země.

Z Vyšehradu šli žáci s učiteli procházkou ke Karlovu mostu, kde byl celý výlet nakonec ukončen.