Dne 6. 9. 2023 se třída 2LEO účastnila procházky od školy na rozhlednu Doubravka v Hloubětíně. Doprovázela je třídní učitelka Mgr. Olga Janíčková a Bc. Stanislava Bulková. V minulém roce byla třída rozdělená na dvě skupiny 1L a 1EO, což se v letošním roce změnilo a třída se spojila v jednu. Nyní jmenuje 2LEO.

Cestou na rozhlednu žáci 2. ročníku plnili nejrůznější úkoly, které prověřily jejich znalosti o třídě i jejich všeobecný rozhled. Někteří žáci překonali svůj strach z výšek, dokázali nahoru vyjít a rozhlédnout se po okolí.

Znáte rozhlednu Doubravka?

Rozhledna byla vystavěna v roce 2018 v místě přírodního parku Čihadlo na Černém Mostě v Praze 14. Jak můžete vidět na fotce, její unikátní tvar tvoří tři masivní nohy z akátového dřeva a vrchol zdobí tři a půl metru vysoká korouhev. Tuto zajímavou stavbu navrhl architekt Martin Rajniš. Ta vznikla v rámci revitalizace turistických cest v této oblasti. V okolí rozhledny se nachází občerstvení a pro nejmenší turisty dokonce i hřiště.

Počasí se vydařilo, a tak procházka to byla více než povedená. Těšíme se na další akce!