Ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2023 se konala stáž učitelů Bc. Tomáše Mikule a Romana Hráčka na Střední odborné škole podnikání v řemeslných službách ve slovenském městě Senica. Tato střední škola sídlí na malém městě, kde se nachází po žáky vše potřebné včetně internátu.

Učitelé se po příjezdu seznámili se slovenským školským systémem. Na Slovensku chodí žáci do školy povinně 10 let. Na základní škole studují 9 let, po jejím ukončení pokračují na střední školu, kde mají povinný 1 rok. Sami si mohou vybrat, jaký obor budou studovat a kde – gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště či konzervatoř. Naši učitelé zavítali na výše zmíněnou střední odbornou školu, kde se podívali do prostor školy či pozorovali výuku, která na škole právě probíhala.

I díky možnosti ubytování se žáci hodně zapojují do různých aktivit, které probíhají mimo školu. Koncepce vzdělávání je realizována tak, aby si žáci mnoho dovedností osvojili prakticky a úspěšně se pak jako absolventi uplatnili na trhu práce.

Na Slovensku studuje také mnoho menšin, jako jsou Rusíni, Romové či Maďaři, ale i další žáci z jiných evropských zemí. Škola klade důraz na to, aby se žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) úspěšně začlenili do kolektivu a zvýšila se tak jejich jazyková úroveň. K tomu jim pomáhá například přizpůsobení výuky, organizace doučování či podpora společenských aktivit školy.

Naši učitelé načerpali mnoho inspirace, kterou využijí ve své profesi.